Interim HR Advies

 

In de verschillende rollen en functies die ik de afgelopen 25 jaar heb vervuld in het HR domein, is het voor mij zichtbaar waar ik goed tot mijn recht kom en van toegevoegde waarde ben; naast de manager en integraal coachend en adviserend. Ik vind het van belang dat de opgave van de organisatie centraal staat en dat de juiste medewerker op de juiste plek zit. Vanuit dit oogpunt adviseer en stuur ik.

Uit ervaring weet ik dat investeren in de bedrijfsmatige aanpak belangrijk is om resultaten te halen. Juist in organisaties waarin bezuinigingen en doorontwikkeling aan de orde van de dag zijn en de waan van de dag de overhand kan nemen.

Naast het investeren in de “harde” kant van de organisatie blijft de “zachte” kant net zo belangrijk. Wat hebben de medewerkers nodig, om optimaal en duurzaam ingezet te worden en verzuim laag te houden. Mijn strategische blik en hands on mentaliteit, aangevuld met mijn ruime ervaring als coach kunnen hierin goed van pas komen.

Door mijn coach- en trainersachtergrond ben ik staat om te zien wat er nodig is op persoons en teamniveau, waar ik gericht en in verbinding kan interventiëren, sturen en verbeteren.

Voor welke opdrachten ben ik beschikbaar?

Ik ben beschikbaar voor een aantal type opdrachten:

  • Verandermanagement. Functies en opdrachten die gerelateerd zijn aan transitie en verandering van een team of organisatie.

  • HR- advies. Dit kunnen opdrachten zijn voor HR Businesspartner, Projectleider, Sr adviseur P&O, Organisatieadviseur.

  • HR projectleider. De afdeling moet geupgrade worden, processen opnieuw ingericht, samenhang tussen de verschillende HR onderdelen worden gebracht. De basis op orde maken. Hiervoor is implementatiekracht nodig. 

  • Mobiliteit. Voor zowel het opzetten van mobiliteitcentrum, tot het inrichten van de processen rondom mobiliteit, als het voeren de gesprekken met de medewerkers. 

  • Intervisiebegeleider. Een team leren reflecteren op hun eigen functioneren en dit vermogen als team te vergroten, zodat zij dit daarna zelf kunnen.

  • Coachingstrajecten.  Medewekers of leidinggevenden die coaching en ondersteuning nodig heeft ten aanzien van functioneren, ziekte of reorganisatie. Klink op deze link.

UIteraard kan er altijd een kennismakingsgesprek worden ingepland om te kijken wat ik voor de organisatie kan betekenen.

Mijn Linkedin profiel geeft meer inzicht in mijn ervaring kennis en kunde. www.linkedin.com/irma-koepon-koekkoek